Svenska Spol & Relininggruppen

Från reaktivt till predektivt underhåll

I SSRG finns tre verksamhetsområden: Fastighet med inriktning på spol och relining i fastigheter. VA-tjänst med inriktning på sug-/spolning, filmning, inmätning, utsättning och kontinuerlig lasermätning av ledningar, brunnsinspektion, tryck- och täthetsprovning av ledningar/brunnar och läckagesökning. Energi med inriktning på effektivisering och injustering av vätskeburna system.

Tillsammans är vi starka

Svenska Spol- & Relininggruppen AB (SSRG) är koncernmoder i en grupp som bildades 2022.

Gruppen består idag av fem bolag: AB Svensk VA-Tjänst, JP Spol & Relining AB, Rörinspektion i Karlstad AB, VVSteknik Spol & Relining AB och VVSteknik Energi 023 AB.

Gruppen har en stabil och trygg ägare i AB Segulah med god erfarenhet av närliggande verksamhetsområden. SSRG bedriver verksamhet i Västra Götaland, Halland, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Uppsala.


vvsteknik-energi
jp-spol
rorinspektion
svenskva
vvsteknik-spol

Kontakt

Christian Jöhncke
VD
023-77 66 220
christian.johncke@svsrg.se

 

Ekonomi 

023-77 66 220